Vleesvee ten Dam

Veehouderij

Het rundvee (Blonde d'Aquitaine en Limousins) wordt van 1 mei tot 1 oktober geweid op de weidegronden van Staats Bosbeheer in de omgeving van Hertme in Twente, Overijssel.
In de winter worden de dieren gehuisverst in hellingstallen, gestrooid met stro.
Het veevoer bestaat uit zelf verbouwde mais, mooi hooi en granen. Indien nodig wordt extra (kracht)voer aangekocht.

De samenwerking tussen de fam. ten Dam en Staatsbosbeheer strekt  tot wederzijds voordeel.
Het vee begraasd en bemest de weidegronden: 

  • voordeel voor SBB:  het natuuronderhoud wordt gedaan.
  • voordeel voor de boer: het vee heeft te eten, de dieren hebben een prettig leven en lopen vrij rond.


Daarbij biedt de boer vakinhoudelijke kennis over voeding en waardevolle stoffen.


De veehouderij omvat zoogkoeien en meststieren.
Kalveren worden bij 6 tot 8 maanden gespeend en 2 seizoenen geweid, waarna ze worden afgemest.
Stieren worden 1 seizoen geweid en dan afgemest.
De vrouwelijke dieren gaan bij 400-500 kg. naar de slacht.
De mannelijke dieren bij 500-600 kg.

Blonde d'Aquitaine
Ook de Blonde d'Aquitaine vindt haar oorsprong in Frankrijk. Het is een echte vleeskoe met prima, cholesterolarm vlees, fijn van draad. Het zijn mooie, grote en elegante dieren, met een goede bespiering. De fijne huid en horens zijn kenmerken van een zeer goede vleeskwaliteit, die perfect aansluit bij de vraag van kwaliteitsslagerijen in ons land.

De grote, statige dieren hebben een rustig karakter mits er met rust en respect mee wordt omgesprongen. De Blonde d’Aquitaine staat bekend om z’n hoge groeisnelheid. Deze groei wordt gerealiseerd met een karig rantsoen. Dat maakt het ras geschikt voor begrazing van natuurterreinen. Vanwege de goede eigenschappen kiest men ook in de biologische vleesveehouderij vaker voor het Blonde d’Aquitaine ras.

De groeisnelheid en de hoge eindgewichten van de dieren, in combinatie met de makkelijke geboortes, zorgen ervoor dat het Blonde d’Aquitaine rund het best renderende vleesras in Nederland is. Blondes zijn vruchtbare moederdieren, van rond de duizend kilo, die probleemloos 12 tot 15 jaar oud kunnen worden. Zij geven langgerekte kalveren, die op natuurlijke wijze geboren worden.
 


Limousins
Limousins zijn typisch een vleesras voor het oude boerenbedrijf. Ze danken hun naam aan de streek rond de Franse stad Limoges.
Een Limousin kalft gemakkelijk. De dieren kunnen zich van voorjaar tot najaar prima alleen buiten redden. In de winter moeten de Limousins op stal.
Anders dan bv. Schotse Hooglanders zult u Limousins nooit vrij loslopend in een natuurgebied aantreffen. Ze hebben de neiging om zich als groep nogal opdringerig te gedragen