Vleesvee ten Dam

Veehandel

De veehandel is een kwestie van vraag en aanbod.
Gerard ten Dam handelt in alle soorten slachtvee van P tot S kwaliteit.

In- en verkoop van:

  • nuchtere kalveren
  • fokvee
  • vleesvee voor de mesterij en de weiderij
  • varkens en biggen


Vraag op dit moment naar: Stiertjes